Internutbildning

Säkra kvaliteten på er
interna kompetens

Boka en demo

Effektivisera och kvalitetssäkra er interna kompetensutveckling med våra ekonomiskt skalbara och flexibla lösningar.

Utbildning och kompetensutveckling är en förutsättning för säkrad kompetens och fortsatt framgång men det utgör samtidigt en stor kostnadspost inom många verksamheter. Genom att digitalisera er kompetensutveckling minskar ni era administrativa kostnader och möjliggör för de anställda att ta till sig kunskapen när som helst och var som helst.

Kompetensutveckling för företagets alla anställda.

Genom att digitalisera delar av er interna kompetensutveckling kan vem som helst, när som helst och var som helst utvecklas inom olika kompetensområden.

Bättre uppföljning men mindre administration.

Genom att arbeta med digitalplattform som är optimerad för effektivitet behöver ni lägga mindre tid på administrativa uppgifter, mer tid på kunskap som ger värde.

Minskade kostnader och ökad flexibilitet.

Digital kursverksamhet minskar inte bara de direkta kostnaderna för utbildning, även alternativkostnaderna minskar till följd av ökad tidsmässig flexibilitet och geografisk tillgänglighet.

På medarbetarnas villkor.

Dina medarebetare åtnjuter friheten att uppdatera sin kunskap var de vill, hur de vill och när de vill. På mobil, surfplatta eller dator.

Smarta funktioner för internutbildning

Vår plattform täcker alla era behov

Flera kursskapare

Internt kursbibliotek

Övningsuppgifter & Prov

Utvärdering & Uppföljning

API-integration

Grupper

Olika användarroller

Kursintyg

Diskussionsforum

Automatiska uppdateringar

Individuell eller gruppvis statistik

Support

Genom partnerskap når vi framgång

Tillsammans med våra kunder har vi genom åren producerat 1000-tals onlinekurser av olika slag. Vi känner till framgångsrecepten och fallgroparna. Ett partnerskap med Coursio innebär att ni får tillgång till hela teamets erfarenhet och kompetens inom onlinekurser. Vi har kompetens inom såväl strategi, produktion och distribution som marknadsföring och merförsäljning. Som kund blir ni helt enkelt en del av Coursio!

Boka en personlig demo
Strategi

Strategi

Produktion

Produktion

Distribution

Distribution

Uppföljning

Uppföljning

Boka tid för en personlig demo

I vår kundanpassade demo ingår:

  • Diskussion kring era behov och mål
  • Konsultation kring onlinekurser och era möjligheter
  • Presentation av kundcase och partnerskap med Coursio
  • Intro till plattformen
Boka en demo